Wat is de Club van 50?

De “Club van 50” is een groep mensen die k. v. OKO BIES een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 50,00 of meer doneren.

Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt, op voorstel van de “Club van 50”, besteed aan projecten die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Daarbij kun je denken aan activiteiten voor de jeugd, maar het geld wordt ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld een bijdrage voor een nieuw materiaal of materieel en faciliteiten.

Wat krijgt u hiervoor terug?

  • Vermelding van uw naam in onze kantine, voor diegene die dat willen
  • Deelname aan een bijeenkomst van de “Club van 50”
  • Eeuwige dankbaarheid en roem

Wie kan er lid worden van de Club van 50?

Uiteraard de leden en oud-leden van k. v OKO BIES maar ook ouders van (jeugd)leden en in het algemeen een ieder die k. v. OKO BIES een warm hart toedraagt.
Voor zakelijke sponsoring verwijzen wij naar onze sponsorcommissie.

Wie zitten er in het bestuur van de Club van 50?

  • Voorzitter: Pieter Postmus
  • Penningmeester: Wiljan Snip

Wie bepaalt wat er met het geld gaat gebeuren?

Het bestuur van de club van 50 zal jaarlijks met plannen komen waar het geld aan uit besteed kan worden. Op de jaarlijks ledenvergadering zal een overzicht van inkomsten en bestedingen worden gepresenteerd en zal er gestemd worden waar het geld aan uitbesteed wordt. Bij een meerderheid aan stemmen, zullen de plannen uitgevoerd worden.

Hoe kan je lid worden?

Het lidmaatschap valt onder het reglement van de Club van 50

>>>Lid WORDEN VAN DE CLUB VAN 50 (Online Formulier)<<<

Je kunt ook lid worden door het Aanmeldingsformulier in te vullen en op te sturen.
Zonder geldig Aanmeldings/machtigingsformulier kan je aanmelding niet in behandeling genomen worden.

Ook kun je je het Aanmeldingsformulier uitprinten, invullen en inleveren bij een van de commissieleden

Voor vragen en hulp bij aanmelding kunt u een mail sturen naar [email protected].