Basisopleiding A

Op elk niveau wil KVOKO/BIES scheidsrechters hebben die kwaliteit leveren. Dus ook bij jeugdwedstrijden.

Opleidingsduur
De module omvat één facultatieve bijeenkomst van 2,5 uur en één verplichte bijeenkomst voor het theorie-examen.

Toelatingseisen
De minimumleeftijd op het moment van afleggen van het theorie-examen is vijftien jaar. Gezien
de zwaarte van de module dient men er rekening mee te houden dat er serieus (zelfstandig) gestudeerd dient te worden!

Inhoud
– De spelregels;
– Een aantal relevante artikelen van het reglement van wedstrijden;
– Bestuursbesluit Jeugdkorfbal;
– Elementen die te maken hebben met “sportief gedrag” zoals deze worden behandeld in de boekjes van het Fair Play-project: “Korfbal, speel het volgens de regels”.

Lesmateriaal
– Cursusmap Basisopleiding A;
– Spelregelboekje KNKV (via site te downloaden).

Toets + certificaat
Als de cursist denkt voldoende kennis te hebben dan vraagt hij/zij een toets aan bij de Districts Werkgroep Opleidingen.
Let op! De toets dient binnen één jaar na aanmelden aangevraagd te worden.

De deelnemer dient minimaal 19 van de 25 vragen over de spelregels, enkele artikelen uit het reglement van wedstrijden, bestuursbesluit jeugdkorfbal, het Fair Play-project “Korfbal, speel het volgens de regels” goed te hebben beantwoord. De cursist ontvangt het certificaat Basisopleiding A digitaal.

Als de toets als “niet voldaan” wordt beoordeeld, heeft de kandidaat het recht om de toets nog een keer te doen.
Let op! De herkansing dient binnen twee maanden na de eerste toets aangevraagd te worden.
Als deze toets opnieuw als “niet voldaan” wordt beoordeeld, dan zal de kandidaat zich opnieuw moeten aanmelden voor de opleiding.

Let op: wij raden de cursist sterk aan, alvorens de schriftelijke toets aan te vragen, eerst te oefenen.
Ga naar “test je kennis” en maak een proefexamen over de kennis van de spelregels.

Vervolg
Het behalen van dit certificaat is de eerste stap. De volgende stap is de opleiding Jeugdscheidsrechter. In die opleiding kan men kiezen voor het fluiten van E-/F-jeugd of B-/C-/D-jeugd in e breedtekorfbalcompetitie.

Leerroutes
De benodigde kennis voor de Basisopleiding A kan op diverse manieren verkregen worden:
1. Reguliere opleiding. Eén cursusavond (facultatief), met behulp van de cursusmap en het spelregelboekje, onder begeleiding van een KNKV-docent (aanvraag via Districts Werkgroep Opleidingen).

2. Zelfstandig thuis studeren. Met behulp van de cursusmap en het spelregelboekje.

3. Groepsgewijs studeren. Bijv. binnen de eigen vereniging of gezamenlijk in regioverband, eveneens met behulp van de cursusmap en het spelregelboekje. Een ervaren scheidsrechter kan hierbij behulpzaam zijn.

De bovenstaande drie mogelijkheden zijn geheel theoretisch ingericht en hebben tot doel kennis vergaren van spelregels en reglementen.