Basisopleiding B

Op elk niveau wil KVOKO/BIES scheidsrechters hebben die kwaliteit leveren. De basisopleiding B is het startpunt voor de opleiding van scheidsrechters op alle niveaus en voor diegene die kandidaat-scheidsrechters begeleiden, dan wel die scheidsrechters gaan beoordelen.Opleidingsduur
De module omvat één facultatieve bijeenkomst van 2,5 uur en één verplichte bijeenkomst voor het theorie-examen.

Toelatingseisen
De minimumleeftijd op het moment van afleggen van het theorie-examen is vijftien jaar. Gezien de zwaarte van de module dient men er rekening mee te houden dat er serieus (zelfstandig) gestudeerd dient te worden!

Inhoud
– De spelregels;
– Bepaalde artikelen uit het reglement van wedstrijden;
– Het bestuursbesluit banken, coach en vervangende spelers;
– Elementen die te maken hebben met Fair Play.

Lesmateriaal
– 
Cursusmap Basisopleiding B;
– Spelregelboekje KNKV (via site te downloaden);

Toets + Certificaat
Als de cursist denkt voldoende kennis te hebben, kan een toets worden aangevraagd bij de Districts Werkgroep Opleidingen.
Let op! De toets dient binnen één jaar na aanmelding aangevraagd te worden.

De cursist dient minimaal 27 van de 35 vragen over de spelregels, een aantal artikelen van het reglement van wedstrijden en het tuchtreglement goed te hebben beantwoord. Als de toets is voldaan, dan ontvangt men het certificaat Basisopleiding B digitaal. Als de toets als “niet voldaan” wordt beoordeeld, heeft de kandidaat het recht om de toets nog een keer te doen.

Let op! De herkansing dient binnen twee maanden na de eerste toets aangevraagd te worden.
Als vervolgens de toets opnieuw als “niet voldaan” wordt beoordeeld kan de kandidaat zich eventueel weer opnieuw aanmelden voor de betreffende module en dient het cursusgeld (nogmaals) te betalen.

Let op: wij raden de cursist sterk aan, alvorens de schriftelijke toets aan te vragen, eerst te oefenen. Ga
naar “test je kennis” en maak een proefexamen over de kennis van de spelregels.

Vervolg
Na het behalen van het certificaat kan men naar de volgende scheidsrechtersopleidingen:
– opleiding jeugdscheidsrechter;
– opleiding verenigingsscheidsrechter (in de breedtekorfbalcompetitie);
– opleiding KNKV-scheidsrechter.

Of men kan gaan naar:
– verenigingsbegeleider (ervaring als scheidsrechter wel gewenst);
– beoordelaar KNKV-scheidsrechter (ervaring als scheidsrechter verplicht).

Leerroutes
De benodigde kennis voor de Basisopleiding B kan op diverse manieren verkregen worden:
1. Reguliere opleiding. Eén cursusavond (facultatief), met behulp van de cursusmap en het spelregelboekje, onder begeleiding van een KNKV-docent. Dit kan worden aangevraagd bij de Districts Werkgroep opleidingen.
2. Zelfstandig thuis studeren. Met behulp van de cursusmap en het spelregelboekje.
3. Groepsgewijs studeren. Bijv. binnen de eigen vereniging of gezamenlijk in regioverband en eveneens met behulp van de cursusmap en het spelregelboekje. Een ervaren scheidsrechter kan hierbij behulpzaam zijn.
De bovenstaande drie mogelijkheden zijn geheel theoretisch ingericht en hebben tot doel kennis vergaren van spelregels en reglementen.