KNKV-scheidsrechter

Op elk niveau wil KVOKO/BIES scheidsrechters hebben die kwaliteit leveren. Doel van de opleiding is de cursist op te leiden voor het fluiten van wedstrijden in het wedstrijdkorfbal.

Opleidingsduur
Uitgangspunt: de cursist wordt maximaal 3x begeleid tijdens wedstrijden in de wedstrijdkorfbalcompetitie voordat een Proeve van Bekwaamheid kan worden afgelegd. De begeleiding vindt plaats door een KNKV-beoordelaar (noot: in de rol als begeleider!).

Toelatingseisen
– 
De minimumleeftijd voor het afleggen van de Proeve van Bekwaamheid is 17 jaar;
– Certificaat Basisopleiding B;
– Uiteraard kunt u ook de opleiding volgen als u het Certificaat Verenigingsscheidsrechter bezit.

Lesmateriaal
– Cursusmap opleiding KNKV-Scheidsrechter Wedstrijd korfbal;
– Gele en rode kaart.

Proeve van Bekwaamheid + Certificaat
Let op! De PVB (Proeve van Bekwaamheid) dient binnen één jaar na aanmelding te geschieden.
Als cursist en KNKV-beoordelaar denken dat het niveau voldoende is, vraagt de cursist een zogenaamde Proeve van Bekwaamheid (PVB) aan bij de Districts Werkgroep Opleidingen. De PVB bestaat uit het fluiten van één wedstrijd in de wedstrijdcompetitie bij senioren of A-jeugd. Daarbij moet de cursist blijk geven zijn verworven kennis van de spelregels en het Reglement van Wedstrijden in de praktijk juist te kunnen toepassen. Bij de afname van de PVB dient de cursist de opgemaakte ‘beoordelingen’ van de eerdere wedstrijden te overleggen bij de KNKV-beoordelaar.
Als de Proeve van Bekwaamheid praktijk als “niet voldaan” wordt beoordeeld, heeft de kandidaat recht op één herkansing (tegen betaling).
Als de herkansing als “niet voldaan” wordt beoordeeld, heeft de kandidaat geen recht op nog een tweede herkansing. De kandidaat kan zich eventueel weer aanmelden voor de betreffende module en dient dan het cursusgeld nogmaals te betalen.

Diegenen die het praktijkexamen met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen het certificaat KNKV-scheidsrechter.

Vervolg
De scheidsrechter moet zichzelf aanmelden als KNKV-scheidsrechter en wordt dan ingedeeld naar niveau. De KNKV-scheidsrechter kan doorgroeien naar verschillende niveaus.