Verenigingsbegeleider

KVOKO/BIES stelt zich ten doel kwaliteit en kwantiteit van de scheidsrechters te verhogen. Verenigingsbegeleiders worden ingezet om de opleiding van jeugdscheidsrechters en verenigingsscheidsrechters in de praktijk te ondersteunen.
Het doel van de opleiding tot Verenigingsbegeleider is de deelnemers inzicht te geven in de voorwaarden die nodig zijn om een verenigings(jeugd)scheidsrechter te kunnen begeleiden.

Opleidingsduur
De opleiding omvat drie theoriebijeenkomsten van 2,5 uur met tussenposen van drie weken.
Het minimum aantal deelnemers om efficiënt en effectief een cursus te kunnen geven is 8.

Toelatingseisen
– Het certificaat Basisopleiding B dient te zijn behaald;
– De minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar als men jeugdscheidsrechters EF gaat begeleiden;
– De minimumleeftijd voor deelname is 21 jaar als men overige scheidsrechters gaat begeleiden;
– Ervaring is scheidsrechter is gewenst.

Inhoud
– Methodiek/techniek van het (bege)leiden van wedstrijden;
– Spelregels in het kader van het begeleiden;
– Groepsdynamica/spiegelgesprek;
– Sociologie van de beginnende scheidsrechter/begeleidingsgesprek;
– Verwerking van praktijkopdrachten/intervisiegesprek.

Gedurende de theorieavonden wordt er geoefend in het voeren van gesprekken en wordt er vooral gereflecteerd vanuit de praktijk. In deze tussenposen wordt er praktijk gedaan.

Lesmateriaal
– Cursusmap Verenigingsbegeleider;

Proeve van Bekwaamheid + Certificaat
De Proeve van Bekwaamheid bestaat uit de beoordeling (door de docent) van het door de cursist gemaakte logboek. Het logboek bevat tenminste twee rapporten van een in de praktijk begeleide verenigings- of jeugdscheidsrechter.
Als de Proeve van Bekwaamheid als “niet voldaan” wordt beoordeeld, heeft de kandidaat geen recht op een herkansing. De kandidaat kan zich eventueel weer aanmelden voor de betreffende module en dient dan het cursusgeld nogmaals te betalen.

Diegenen die het praktijkexamen met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen het certificaat Verenigingsbegeleider.