Verenigingsscheidsrechter

Op elk niveau wil OKO/BIES scheidsrechters hebben die kwaliteit leveren. Dus ook bij de wedstrijden in het breedtekorfbal. Het doel van de opleiding tot Verenigingscheidsrechter is de deelnemers vertrouwd te maken met het toepassen van de spelregels in de praktijk, het Reglement van Wedstrijden en een aantal
andere zaken die voor een scheidsrechter van belang zijn.

Opleidingsduur
De cursisten fluiten, onder begeleiding van een verenigingsbegeleider, zoveel wedstrijden (breedtekorfbal senioren of A-jeugd) als nodig zijn om de Proeve van Bekwaamheid met goed gevolg te kunnen afleggen.

Toelatingseisen
– Het certificaat Basisopleiding B dient te zijn behaald;
– De minimumleeftijd voor het afleggen van de Proeve van Bekwaamheid is 17 jaar.

Inhoud
– Introductie;
– Spelregels (van de site te downloaden);
– Reglement van Wedstrijden;
– Geschiedenis en organisatie van de korfbalsport;
– Praktijk (voorbereiding, fluiten, nabespreking);
– Waarde van de korfbalsport;
– Leidinggeven;
– Sportongevallen en –blessures;
– Weerbaarheid.

Lesmateriaal
– Cursusmap opleiding Verenigingsscheidsrechter;
– Gele en rode kaart.

Proeve van Bekwaamheid + Certificaat
Let op! De aanvraag voor de PVB (Proeve van Bekwaamheid) dient binnen één jaar na aanmelding te geschieden.
Als de cursist en verenigingsbegeleider denken dat het niveau voldoende is, vraagt de cursist een zogenaamde Proeve van Bekwaamheid (PVB) aan bij de Districts Werkgroep Opleidingen. De cursist dient, voorafgaand aan de PVB, een portfolio (met daarin drie verslagen) in te leveren bij de DWO.
De PVB bestaat uit het fluiten van één wedstrijd in de breedtekorfbalcompetitie bij de Senioren/A-jeugd. Daarbij moet de cursist blijk geven zijn verworven kennis van de spelregels en het Reglement van Wedstrijden in de praktijk juist te kunnen toepassen.

Als de Proeve van Bekwaamheid praktijk als “niet voldaan” wordt beoordeeld, heeft de kandidaat tegen betaling van het daarvoor geldende bedrag recht op één herkansing.
Als de herkansing als “niet voldaan” wordt beoordeeld, heeft de kandidaat geen recht op nog een tweede herkansing. De kandidaat kan zich eventueel weer aanmelden voor de betreffende module en dient dan het cursusgeld nogmaals te betalen.

Diegenen die het praktijkexamen met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen het certificaat Verenigingsscheidsrechter.

Vervolg
De gediplomeerde verenigingsscheidsrechter kan zich aanmelden voor de opleiding tot KNKV-scheidsrechter.